❗️ Privacy Policy

Robin Keijzer, Bot Developer

13 juli 2018

Privacy Policy – Keijzerrobin.nl

Versiedatum: 13 juli 2018

Identiteit van Keijzerrobin.nl is onderdeel van Keijzer Media

Keijzer Media
Sterrenlaan 218
2402 BD Alphen aan den Rijn
E-mailadres: hallo (at) keijzerrobin (.) nl

Btw-nummer: NL219943515B01
KVK-nummer: 65529308

 

Privacy Policy
Wij besteden zorg aan deze website en onze producten. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij dragen er zorg voor dat aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nu nog geldende Wet bescherming persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaart de lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy- en cookie beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?
Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Zo vragen wij om gegevens in te vullen bij het downloaden van offertes, contactformulier, trainingen, coaching en andere inschrijvingen of aanmeldingen. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • BTW nummer
 • KVK nummer

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
De gegevens hebben wij nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het toezenden van onze Messenger Marketing Nieuwsbrief. Dit doen we met de gegevens die we van jou hebben ontvangen via het downloaden van het gratis e-book of workshops en trainingen.
 • Er bevindt zich altijd een afmeld link onder de Messenger Marketing Nieuwsbrief, zodat je je direct kunt afmelden.
 • Je NAW gegevens, mobiel, e-mailadres, btw nummer, kvk nummer of bedrijfsnaam gebruiken we om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het inschrijfformulier via Facebook Messenger. Ook na ons eerste telefoongesprek kunnen wij de factuur of offerte opmaken zodra jij jouw gegevens aan ons verstrekt hebt. Online of offline.
 • Indien jij je aanmeldt via het contactformulier, nemen wij op jou verzoek contact met je op of plannen een adviesgesprek in. We bewaren gegevens via het contactformulier niet en deze worden elke maand verwijderd.

Minderjarigen
In sommige gevallen zoals bijvoorbeeld het volgen van training door pubers vragen wij expliciet om toestemming van een ouder of voogd om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit geldt voor minderjarigen onder de 18 jaar.

Resumé

 • Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor onze nieuwsbrief, e-book, een download hebt aangevraagd, brochures hebt gedownload, aangemeld voor onze opleidingen, workshop of training kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van de ‘afmeld link’ onderaan de e-mail of door stop te typen in Facevook Messenger. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.
 • Gegevens via het contactformulier bewaren wij niet en worden elke maand verwijderd.
 • Je persoonsgegevens om facturen dan wel offertes aan te maken bewaren wij op onze Google Drive Schijf en enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.
 • Wij delen je gegevens niet met derden en verkopen of verstrekken ze nooit aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld boekhouder of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties). Wij dragen zorg dat bij derden als onze boekhouder deze afspraken bekend zijn.

SSL certificaat
Wij maken gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

E-mail

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van ActiveCampaign. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

Webhosting en database

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Divi Theme (Elegant Themes), wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Trans-IP. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Trans-IP heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Divi Theme en Trans-IP is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Cookies
Soorten Cookies
1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van jouw inloggegevens, zodat je niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van jouw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

2. Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.

3. Tracking cookies
Dit zijn cookies die worden gebruikt om jouw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor je gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘Third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden, maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat je via deze website bestanden opent die bij  die andere partij opgeslagen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als je via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij je.

Toestemming:
Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Met bijvoorbeeld functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies op deze website te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt.

Bij analytische cookies is in sommige gevallen wel toestemming nodig en in sommige gevallen niet. Dit hangt namelijk af van de gebruikte instellingen van de cookies. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Echter hebben we bij de instellingen hiervan de gegevens die worden verzameld geanonimiseerd waardoor er dus geen persoonsgegevens worden verzameld en wij voldoen aan de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit soort cookies worden daarom direct ingeladen op het moment dat je de website bezoekt.

Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Denk hierbij aan de tracking cookies. Voor deze cookies hebben we altijd jouw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen op het moment dat je daarvoor toestemming heeft gegeven.

Een overzicht van de cookies die op deze website worden gebruikt:
Hieronder vindt je een volledig overzicht van alle cookies die op deze website worden gebruikt. De cookies zijn onderverdeeld in de verschillende categorieën, zoals hierboven besproken. Bij iedere cookie is vermeld voor welk doel ze op de website staan, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang de gegevens worden gebruikt en bewaard.

Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op je website. Deze trackingcode registreert klikken op onze website. Voor ons zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus wij kunnen de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van google.

Social media
Wellicht is je opgevallen dat je onze blogs en content kunt delen via onze website naar social media als Facebook of Linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor:

 1. Facebook
 2. Linkedin
 3. YouTube
 4. Messenger
 5. WhatsApp

Door te klikken op de bovenstaande Handelsnamen lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media.

Reactie onder blogs of content
Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Wil je dat de reactie verwijderd wordt, kun je ons een e-mail sturen en verwijderen wij je reactie.

Inhoud website
De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers, conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites
Aan de lezer wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Een hyperlink, banner of button doorverwijzing naar websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens
Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeldt link’ of een persoonlijk e-mail, zullen we je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaren we tenminste zeven jaar. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een digitale schijf.

Rechten en plichten
Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de lezer erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.
Wij onderschrijven tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld:

ManyChat:
Wij verzamelen jouw naam en e-mailadres voor ManyChat. ManyChat is een chatdienst op onze website waarmee wij door middel van deze dienst met je in contact kunnen komen via Facebook Messenger. ManyChat zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Zij gebruiken jouw gegevens enkel met het doel je te laten chatten met KR op onze website via Facebook Messenger.

Moneybird:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen van onze facturens maken wij gebruik van het platform van Moneybrid. Moneybrid verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Moneybrid heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Moneybrid behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Moneybrid’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Moneybrid bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan
hallo (at) keijzerrobin (.) nl